تبلیغات
×چرت و پرتای من× - Fu** school

×چرت و پرتای من×

✘...NotHiNg...✘

Fu** school

من حاضرم آمونیاک و کربن دی اکسید تنفس کنم ولی بوی ماه مهر به مشامم نرسه.......!!!!!

+ DaTe 1392/06/31 14:24WrittEn By F N| نظرات()