تبلیغات
×چرت و پرتای من× - L O L

×چرت و پرتای من×

✘...NotHiNg...✘

L O L

.آخونده سوار تاکسی یک یارو میشه، میبینه ضبطش روشنه،میگه آقا خاموش کن. زمان پیامبر موسیقی نبوده،حرامه. یارو میزنه کنار،میگه پیاده شو !زمان پیامبرتاکسی هم نبوده،حالا وایسا تا شتر بیاد

+ DaTe 1392/02/8 21:55WrittEn By F N| نظرات()