تبلیغات
×چرت و پرتای من× - کلا ما اینجوری هستیم

×چرت و پرتای من×

✘...NotHiNg...✘

کلا ما اینجوری هستیم

ما پارسال عید نرفتیم امریکا
امسالم نمیریم ایتالیا.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

کلا ما اینجوری هستیم هر سال تصمیم میگیریم یکی
از کشورای خارجو نریم :|+ DaTe 1392/02/7 21:02WrittEn By F N| نظرات()