تبلیغات
×چرت و پرتای من× - L O L

×چرت و پرتای من×

✘...NotHiNg...✘

L O L

پسرجنتی رفت معافی بگیره ،ازش پرسیدن : پدرتون سابقه جبهه دارن ؟
گفت ؛ بله ،
چند سال ؟
- جنک تحمیلی ۸ سال
- جنگ دوم جهانی ۵ سال
- جنگ اول جهانی ۳ سال
- جنگ بدر ۶ ماه
- جنگ احد ۴ ماه
- جنگ خندق ۹ ماه
- جنگ قبایل ۵۳ سال
- جنگ هابیل و قابیل ۲۳ روز !


+ DaTe 1392/02/6 15:57WrittEn By F N| نظرات()