تبلیغات
×چرت و پرتای من× - 2012

×چرت و پرتای من×

✘...NotHiNg...✘

2012

اگه فردا این واقعهی 2012 اتفاق نیفته از این پس اسم پیشگوی بزرگ تاریخ نوستراداموس به ناصر بیناموس تغییر می کند 

+ DaTe 1391/09/30 23:21WrittEn By F N| نظرات()