تبلیغات
×چرت و پرتای من× - ............

×چرت و پرتای من×

✘...NotHiNg...✘

............

امام حسین بیش تر از آب تشنه ی لبیک بود.....
افسوس که به جای افکار او زخم های تنش را نشان دادند
و بزرگترین دردش را بی آبی پنداشتند

:
+ DaTe 1391/09/4 19:29WrittEn By F N| نظرات()