تبلیغات
×چرت و پرتای من× - :|

×چرت و پرتای من×

✘...NotHiNg...✘

:|

رفتم شلوار بخرم می گم کجاییه؟

می گه ایتالیاییه.

می گم چرا پرچم ایران داره پس؟
...

میگه دِ! این پرچم ایتالیاست!

می گم پس این الله وسطش چیه؟

می گه برای ایران زدن دیگه
:|


+ DaTe 1391/09/3 00:59WrittEn By F N| نظرات()