تبلیغات
×چرت و پرتای من× - چندمین روز ماه متولد شده اید ?!

×چرت و پرتای من×

✘...NotHiNg...✘

چندمین روز ماه متولد شده اید ?!

چندمین روز ماه متولد شده اید ?!روز 1 ) خیلی کنجکاوید
روز 2) زندگی و احساسات شما در حد تعادل است وفـادار و باهوش
روز 3) رفتارتان دیگران را به اشتباه می اندازد
روز 4) پیش از عمل کردن خوب فکرمی کنید
روز 5) از تغییرات لذت می برید
روز6 ) سخاوتمندانه به نیازمندان یاری می رسانید
روز7 ) نسبت به تغییرات اطرافتان حساس هستید
روز8 ) شخصیت شاد و رفتار دوستانه ای دارید
روز9 ) نمی دانید چگونه باید خود واقعیتان را نشان دهید
روز10 ) فرد مسئولی هستید
روز11 ) شما بخشنده و محتاط و دارای روحیه ای لطیف هستید
روز12 ) شما پر انرژی و شوخ طبع هستید
روز13 ) فردی صادق و ساده گیر هستید
روز14 ) گاهی اطرافیانتان را فراموش می کنید
روز 15 ) دوست دارید در مرکز توجه قرار گیرید
روز16 ) به خوبی می توانید به ندای قلبتان گوش دهید
روز17 ) دوست ندارید وارد امور دگران شوید
روز18 ) در نگاه اول فردی بسیار آرام به نظر می رسید
روز19 ) در مدیریت امور زندگی مهارت خاصی دارید
روز20 ) شما همه چیز را جدی می گیرید
روز 21 ) شما کنجکاو و یک دنباله رو واقعی هستید
روز22 ) انسان بی نظیری هستید
روز 23) هرگز آنگونه که دیگران می خواهند زندگی نمیکنید خودت هستی
روز 24 ) بسیار مثبت نگر هستید
روز25 ) هیچ مانعی نمی تواند شما را ازهدفتان باز دارد
روز 26) به تغییرات مثبت پاسخ می دهید
روز27 ) گاهی بدبین می شوید و از کاه کوه می سازید
روز 28) به راحتی می توانید در زندگی تان موفق شوید
روز 29) به حس ششم خود اعتماد داشته باشید
روز30 ) دوست دارید همسرتان در کنترل شما باشد
روز31 ) پیش بینی احساسات شما بسیار دشوار است


+ DaTe 1391/08/9 16:34WrittEn By F N| نظرات()