تبلیغات
×چرت و پرتای من× - لغت نامه رانندگی در ایران

×چرت و پرتای من×

✘...NotHiNg...✘

لغت نامه رانندگی در ایران

لغت نامه رانندگی در ایران
بوق : مسیرت کجاست ؟
بووق : شما آژانس خواسته بودید ؟
بوووق : سلام حاجی ، فدات !
بوق بوق : حله آقا حله !
...بووق بووق : در پارکینگو بده بالا پدر سوخته !
بوق بوق بوق : عروس چقدر قشنگه ایشالا مبارکش باد !
بووووووق : دیدی از جا پرید ؟ هرهرهر !!!
بووووووووووووووووووق : برو کنار عوضی !
بووووق بووووق : هووووووی ، الان نوبت منه !


+ DaTe 1391/08/9 14:59WrittEn By F N| نظرات()